I Kongres Geoinformacyjny

/ X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne /