multi-logo.png

 

 

KOMUNIKAT 1

 

 

image-20230515124246-1.png

 

Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Kartografów Polskich 

oraz 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.Staszica w Krakowie

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 

zapraszają na

 

X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne

 

organizowane jednocześnie jako:

 

I Kongres Geoinformacyjny

 

 

Współczesne technologie geoinformacyjne

w modelowaniu przestrzeni

 

 

Kraków, 25  27 października 2023 r.

 

 

Tematyka Kongresu

 

Rosnąca w ostatnich latach popularność geoinformacji determinuje potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania i przetwarzania geodanych w szerszym gronie. Po kilku latach przerwy z inicjatywy Stowarzyszeń - organizatorów wydarzenia - powstała idea wspólnych cyklicznych spotkań poszerzonych o tematykę związaną z systemami informacji przestrzennej.
 X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne z poszerzoną tematyką organizowane będzie jako:

I Kongres Geoinformacyjny

Wydarzenie to pozwoli na pełną integrację środowisk związanych z geoinformacją w kraju, ale nie tylko. Docelowo formuła Kongresu będzie obejmować swoim zasięgiem również środowiska międzynarodowe.

Kongres Geoinformacyjny będzie wydarzeniem naukowym, które umożliwi prezentację najnowszych polskich i zagranicznych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod geoinformacyjnych w praktyce.

Celem Kongresu jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu danych kartograficznych, fotogrametrycznych, teledetekcyjnych w systemach informacji przestrzennej. Kongres obejmie zagadnienia w zakresie: spójnego modelowania informacji sytuacyjnej i wysokościowej, standardów geoinformacyjnych, integracji opracowań fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, kartograficznych, metod i algorytmów automatycznego modelowania 3D, a także analiz i wizualizacji danych 3D oraz zastosowań technologii geoinformacyjnych w innych branżach.

Komitet Naukowy

Komitet Naukowy Kongresu będzie się składać z przedstawicieli organizacji stowarzyszeniowych

 

Komitet Organizacyjny

 

dhab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH         Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,

                                                                        Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

dr hab. inż. Urszula Marmol, prof. AGH          Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego,

                                                                        Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

dr inż. Ewa Głowienka                                        Sekretarz,

                                                                               Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

dr inż. Kazimierz Bujakowski                             Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

dr inż. Wojciech Drzewiecki                              Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK          Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny

mgr inż. Aleksandra Jasińska                            Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

dr inż. Tomasz Kogut                                          Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

mgr inż. Barbara Kosińska                                 Stowarzyszenie Geodetów Polskich - Zarząd Główny

dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH            Polska Akademia Umiejętności

dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. URK            Stowarzyszenie Kartografów Polskich

dr inż. Beata Szafrańska                                     Stowarzyszenie Geodetów Polskich

dr inż. Mariusz Twardowski                               Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK                  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji 

 

Terminy

 

31 maja 2023 r.                                                  zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie oraz tytułu i rozszerzonego streszczenia referatu (ok. 2000 znaków)

                                                                              publikowanego w materiałach konferencyjnych

30 czerwc2023 r.                                            dokonanie wpłaty za udział w Kongresie w obniżonej cenie

30 września 2023 r.                                           ostateczny termin nadesłania prezentacji i posterów oraz zgłaszania pełnych tekstów publikacji do poszczególnych redakcji

 

Miejsce obrad

 

Qubus Hotel Kraków, adres: ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków

 

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

 

Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

ul. Mickiewicza 30, paw. C4

30-059 Kraków

tel.: +48 12 617 39 93, +48 617 38 26

 

Osoby do kontaktu:

 

dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,

e-mail: smikrut@agh.edu.pl

 

dr hab. inż. Urszula Marmol, prof. AGH - Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

e-mail: entice@agh.edu.pl

 

dr inż. Ewa Głowienka - Sekretarz

e-mail: eglo@agh.edu.pl