Komitety

multi-logo.png

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii  i Teledetekcji
Politechnika Warszawska
dr hab. inż.  Joanna Bac-Bronowicz, prof.  PWR Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab.  inż. Aleksandra Bujakiewicz Polskie Towarzystwo Fotogrametrii  i Teledetekcji
Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki
Stowarzyszenie Kartografów Polskich
prof. dr hab. inż. Konrad Eckes Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformacji
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. Jan R. Olędzki Honorowy Przewodniczący Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji
prof. dr hab. inż. Krystian Pyka Polskie Towarzystwo Fotogrametrii  i Teledetekcji
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji
Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Grzegorz Jóźków Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Jolanta Korycka-Skorupa Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny
Uniwersytet Warszawski
dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM     Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW   Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Piotr Sawicki Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Wojskowa Akademia Techniczna

 

Komitet Sterujący

dr hab. inż.  Joanna Bac-Bronowicz, prof.  PWR   Stowarzyszenie Kartografów Polskich
dr inż. Krzysztof Bakuła Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
dr hab. Marek Baranowski, em. prof.  IGiK Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
prof. dr hab. Jacek Kozak Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki
dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji
Akademia Górniczo-Hutnicza

dr hab. inż. Urszula Marmol, prof. AGH   Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Akademia Górniczo-Hutnicza
dr inż. Ewa Głowienka    Sekretarz
Akademia Górniczo-Hutnicza
dr inż. Kazimierz Bujakowski   Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
dr inż. Wojciech Drzewiecki     Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK    Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny
mgr inż. Aleksandra Jasińska  Akademia Górniczo-Hutnicza
dr inż. Tomasz Kogut     Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
mgr inż. Barbara Kosińska   Stowarzyszenie Geodetów Polskich - Zarząd Główny
dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH     Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki
dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. URK      
dr inż. Krystyna Michałowska
Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
dr inż. Beata Szafrańska       Stowarzyszenie Geodetów Polskich
dr inż. Mariusz Twardowski    Akademia Górniczo-Hutnicza
dr  Aleksandra Wagner Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji