Terminy

multi-logo.png

Terminy

 

do 10 października                               Informacja o przyjęciu referatu i wstępny podział na sesje

do 12 października                               Propozycja szczegółowego programu z podziałami na sesje /Komunikat nr 3/

23 września 2023 r.                               zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie oraz tytułu i rozszerzonego streszczenia referatu (ok. 2000 znaków)
(zmiana z 15 czerwca 2023)                   publikowanego w materiałach konferencyjnych oraz w czasopismach z listy Kongresu

30 czerwca 2023 r.                                  dokonanie wpłaty za udział w Kongresie w obniżonej cenie

30 września 2023 r.                                 ostateczny termin nadsyłania prezentacji i posterów oraz zgłaszania pełnych tekstów publikacji do poszczególnych                                                                      redakcji /Organizatorzy na prośbę uczestników rezygnują z tego punktu - w Komunikacie nr 3 podane zostaną                                                                             nowe informacje/