Warsztaty

multi-logo.png

W ramach Kongresu odbędą się warsztaty tematyczne:

Firma: LiMON

 1. W​​​​​arsztaty z oprogramowania LiMON:
  • Wczytywanie chmur punktów, modeli 3D (CityGML, IFC, OBJ), opcje ich wyświetlania, ustawienia aplikacji i zapis projektu.
  • Integracja z ULDK
  • Integracja z danymi WMS
  • Przekroje, pomiary i markery.
  • Moduł dokumentów.
  • Eksport chmur punktów, transformacja chmur między układami.
  • Kostka wycięcia.
  • Manualna klasyfikacja chmur punktów LiMON Editor
    
 2. Wykorzystanie oprogramowania LiMON w praktycznych zastosowaniach:
  • LiMON analiza zmian w wybranym obszarze na przestrzeni lat;
  • LiMON wykorzystanie w urbanistyce – średnia wysokość budynków, maksymalna wysokość zabudowy, kąt spadku dachu

 

 

Firma: Geotronics-Dystrybucja

"Jak nowoczesne technologie zmieniają prace geodetów"

Warsztat poświęcony wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy geodety oraz korzyściom jakie niesie zastosowanie poszczególnych rozwiązań w konkretnych zadaniach. Użytkownicy zobaczą w jakich pracach można wykorzystać różne modele dronów oraz jakie daje to korzyści względem klasycznych pomiarów. Zajmiemy się również różnymi wariantami skaningu laserowego. Od skaningu stacjonarnego pozwalającego na odwzorowanie rzeczywistości z milimetrową precyzją, skaning SLAM łączący szybkość i precyzję pomiaru oraz skaning mobilny pozwalający na pomiar kilkudziesięciu kilometrów dróg w ciągu zaledwie godziny. W trakcie zajęć będzie można zapoznać się z przykładami zastosowań tych technologii oraz własnoręcznie wypróbować niektóre z tych narzędzi.

 Firma: CloudFerro

"Technologie CloudFerro"

Warsztaty są skierowane do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z przechowywaniem i przetwarzaniem dużych zbiorów danych, a także tych, którzy chcą poznać podstawy EODATA i nauczyć się wykorzystywać środowisko chmurowe. Uczestnicy będą miały okazję nauczyć się korzystać z panelu graficznego chmury CloudFerro, który umożliwia zarządzanie zasobami chmurowymi. Po ukończeniu warsztatów uczestnicy będą w stanie samodzielnie zarządzać maszynami, uzyskiwać do nich dostęp, przeglądać repozytorium EODATA oraz uruchamiać procesy przetwarzania danych w przyjaznym środowisku chmurowym.  Całość poprowadzą eksperci z firmy CloudFerro.

 

Firma: NAVIGATE

„Automatyczny proces przetwarzania danych LIDAR pozyskanych za pomocą BSP”

Firma NaviGate, Złoty Partner firmy DJI Enterprise, przedstawi najnowsze  rozwiązania   umożliwiające  zbieranie  danych  przestrzennych3D. W czasie warsztatów zaprezentuje premierowy skaner LiDAR: DJIZenmuse L2, który jest rewolucyjnym narzędziem w działaniu jakim jestskanowanie laserowe z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Całość wiedzy zostanie uzupełniona przedstawieniem automatycznego procesu przetwarzania danych LiDAR pozyskanych z dronów.