Program Kongresu

multi-logo.png

****************************************************************************************************************

RAMOWY PROGRAM KONGRESU

****************************************************************************************************************

 ŚRODA 25.X.2023

QUBUS Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6, Kraków 

9.00 – 11.00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

11.00 – 12.30 – OTWARCIE KONGRESU, WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

12.30 - 13.00 – PRZERWA KAWOWA

13.00 – 14.30 – SESJA I    /Geoinformacja w świecie  - wystąpienia zaproszonych gości w tym zagranicznych/

14.30 – 15.30 – LUNCH 

15.30 – 16.30 – SESJA II   /Geoinformacja w Administracji cz.A/

16.30 – 18.30 – SESJA II wraz z PANELEM DYSKUSYJNYM  /Geoinformacja w Administracji cz.B/

20:00 – UROCZYSTA KOLACJA    /Hotel QUBUS, Kraków, ul. Nadwiślańska 6/ 

 

 CZWARTEK 26.X.2023 

QUBUS Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6, Kraków 

9.00 – 11.00 – SESJA REFERATOWA III A    /Opracowanie danych fotogrametrycznych – aspekty metodyczne/
9.00 – 11.00 – SESJA REFERATOWA III B    / Kartograficzne oblicza geoinformacji / 

9.00 – 11.00 – SESJA REFERATOWA III C   /Ochrona środowiska. Dynamika zmian/ 

9.00 – 11.00 – SESJA REFERATOWA III D   /Geoinformacja w środowisku morskim/ 

11.00 – 11.30 – PRZERWA KAWOWA 

11.30 – 13.30 – SESJA REFERATOWA IV A   /BSL dla pozyskiwania geoinformacji/

11.30 – 13.30 – SESJA REFERATOWA IV B  / Geoinformacja w rozwiązywaniu problemów miast /

11.30 – 13.30 – SESJA REFERATOWA  IV C   /Współczesne relacje pomiędzy specjalnościami geoinformacyjnymi: aspekty terminologiczne i  praktyczne /

11.30 – 13.30 – SESJA REFERATOWA  IV D  / Sztuczna Inteligencja w analizach przestrzennych /

13.30 – 14.30 – LUNCH 

14.30 – 15.30 – SESJA V   /Prezentacja firm/

14.30 – 15.30 – WARSZTATY cz. I 

15.30 – 17.30  SESJA REFERATOWA  VI A   /Geoinformacja w geologii i górnictwie /

15.30 – 17.30  – SESJA POSTEROWA VI B 

18.00 – 22.00 – IMPREZY TOWARZYSZĄCE  

 

 PIĄTEK 27.X.2023

QUBUS Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6, Kraków 

9.00 – 11.00 – SESJA REFERATOWA VII A    /Photogrammetry and Remote Sensing for Geoinformation /ENG/ 

9.00 – 11.00 – SESJA REFERATOWA VII B    /Mapy w geoportalach/ 

9.00 – 11.00 – SESJA REFERATOWA  VII C  / Geoinformatyka w precyzyjnym leśnictwie/

9.00 – 11.00 – WARSZTATY cz. II 

11.00 – 11.30 – PRZERWA KAWOWA 

11.30 – 12.30 – PANEL DYSKUSYJNY   / Geoinformacja dla Wszystkich/ - Sponsorzy

12.30 - 13.30 – PANEL DYSKUSYJNY   /Geoinformacja dla Wszystkich/ - Organizatorzy, Komitety

11.30 – 13.30 – WARSZTATY cz. III

13.30 – 14.30 – ZAKOŃCZENIE i PODSUMOWANIE KONGRESU    /Rozstrzygnięcie konkursów i rozdanie nagród za najlepsze referaty i postery/

14.30 – 15.30 – LUNCH 

 

****************************************************************************************************************

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU

****************************************************************************************************************

ŚRODA 25.X.2023 

QUBUS Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6, Kraków  

  9.00 – 11.00   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

11.00 – 12.30   OTWARCIE SYMPOZJUM, WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

1.  Otwarcie Kongresu - prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń - Prorektor  ds. Nauki  AGH

2.  Wystąpienia przedstawicieli władz lokalnych, stowarzyszeń-organizatorów

3.  Działania Głównego Geodety Kraju w obszarze geodezji i kartografii  - Alicja Kulka - Główny Geodeta Kraju

12.30 – 13.00   PRZERWA KAWOWA

13.00 – 14.30   SESJA I - Geoinformacja w świecie

Prowadzenie:  Beata Hejmanowska, współprowadzenie: Sławomir Mikrut

1. Mobile Mapping in Geoinformation -  Charles Toth (Dept. of Civil, Environmental and Geodetic Engineering, The Ohio State University)

2.  Paradigm Changes and Trends in Remote Sensing - Uwe Sörgel (Institute for Photogrammetry and Geoinformatics, University of Stuttgart

14.30 – 15.30  LUNCH

15.30 – 16.30   SESJA II –  Geoinformacja w administracji - cz. A

Prowadzenie:  Kazimierz Bujakowski, współprowadzenie: Alicja Kulka

1. Narodowy System Informacji Satelitarnej NSIS -  Jolanta Orlińska (POLSA), Beata Szafrańska (SmallGIS)

2. Kontrola danych fotogrametrycznych przyjmowanych do PZGiK - Anna Bober (Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, GUGiK

3. Realizacja zadań GUGIK w obszarze kartografii - Marcin Lebiecki (Naczelnik Wydziału Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii, GUGiK)

16.30 - 18.30  SESJA II Geoinformacja w administracji - cz. B

Prowadzenie:  Kazimierz Bujakowski, współprowadzenie:  Joanna Wielgus

4. Jak budowa RIIP wpłynęła na realizację zadań WODGiK - Anna Kinach-Jaworska (Kierownik WODGiK), Beata Krzywnicka, Tomasz Murawski

 5. E-usługi jako źródło danych dla Zachodniopomorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej - Michał Durka (Kierownik projektu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej  Województwa Zachodniopomorskiego

 6. Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego : aplikacje-usługi-otwarte dane – Artur Kaczmarek (Dyrektor WODGiK– województwo śląskie)

     7. System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - przykład regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej współdziałającego z uczelniami i jednostkami naukowymi –  Dorota Zubik (Kierownik Oddziału Systemu Informacji Przestrzennej województwo wielkopolskiego)

PANEL DYSKUSYJNY Geoinformacja w administracji

Prowadzenie:  Kazimierz Bujakowski

Uczestnicy panelu:

 - Michał Durka – Kierownik projektu – województwo zachodniopomorskie

 -  Artur Kaczmarek – Dyrektor WODGiK w Katowicach, województwo śląskie

 -  Anna Kinach-Jaworska – Kierownik WODGiK – województwo zachodniopomorskie

 - Joanna Wielgus – Geodeta Województwa Małopolskiego

 - Dorota Zubik – Kierownik Oddziału Systemu Informacji Przestrzennej w Biurze Geodety Województwa Wielkopolskiego – województwo wielkopolskie

20.00 – UROCZYSTA KOLACJA /HOTEL QUBUS, Kraków, ul. Nadwiślańska 6 / 

 

 

CZWARTEK 26.X.2023

QUBUS Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6, Kraków  

9.00 –  11.00  SESJA III A – Opracowanie danych fotogrametrycznych – aspekty metodyczne         

Prowadzenie: Grzegorz Jóźków, współprowadzenie: Marek Mróz   

 1. Segmentacja semantyczna ukośnych zdjęć lotniczych z wykorzystaniem modelu Segment Anything Model (SAM)             

  Paulina Zachar, Politechnika Warszawska

 2. Metodyka synchronicznej orientacji danych LIDAR oraz aerotriangulacji bloku zdjęć fotogrametrycznych pozyskanych z wykorzystaniem BSL      

  Łukasz Wilk, Magdalena Pilarska-Mazurek, Wojciech Ostrowski, Politechnika Warszawska

 3. Wykorzystanie danych syntetycznych do analizy detekcji punktów wiążących w metodzie Structure-from-Motion

  Jakub Markiewicz, Michał Kowalczyk, Karol Karwel, Łukasz Markiewicz Politechnika Warszawska, Patryk Kot, Liverpool
  John Moores University, Liverpool, UK

 4. Orientacja lotniczych zdjęć ukośnych z wykorzystaniem oprogramowania Structure-from-Motion          

  Wojciech Ostrowski, Łukasz Wilk, Politechnika Warszawska

 5. Wykorzystanie technologii Unreal Engine do budowy cyfrowego bliźniaka miasta           

  Jakub Modrzewski, Magdalena Pilarska-Mazurek, Wojciech Ostrowski, Politechnika Warszawska

 6. Wpływ doboru deskryptora na dokładność orientacji danych rastrowych w metodzie Structure-from-Motion  

  Jakub Markiewicz, Artur Karol Karwel, Zdzisław Kurczyński, Politechnika Warszawska

 

9.00 –  11.00  SESJA III B - Kartograficzne oblicza geoinformacji

Prowadzenie: Izabela Gołębiowska, współprowadzenie: Zbigniew Zwoliński, Dariusz Dukaczewski

 1. Współczesne spojrzenie na wizualizację kartograficzną

Marek Baranowski, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 1. Aktualne wyzwania i obszary badawcze geowizualizacji na przykładzie tematyki referatów 31. Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Izabela Gołębiowska, Uniwersytet Warszawski

 1. Mobilna „audiomapa” jako przykład praktycznego wykorzystania głosowego przekazu informacji kartograficznej

Krzysztof Lipka, Hubert Świech, Dariusz Gotlib, Politechnika Warszawska

 1. Zastosowanie sztucznej inteligencji we wspomaganiu tworzenia kartograficznego opisu wnętrza budynku

Krzysztof Lipka, Dariusz Gotlib, Kamil Choromański, Politechnika Warszawska

 1. Wybrane aspekty geowizualizacji 3D wnętrz budynków

Miłosz Gnat, Politechnika Warszawska

 1. Technologie gier jako nowe narzędzie w badaniach kartograficznych

Jakub Łobodecki, Dariusz Gotlib, Politechnika Warszawska

 1. Geoinformacyjne podejście do analizy i wizualizacji rasowo-etnicznej struktury ludności oparte o dane rastrowe wysokiej rozdzielczości

  Anna Dmowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Tomasz F. Stepinski, University of Cincinnati, OH, USA

 

9.00 - 11.00  SESJA III C - Ochrona środowiska. Dynamika zmian

Prowadzenie: Katarzyna Osińska-Skotak, współprowadzenie: Mieczysław Kunz 

 

 1. Wpływ ograniczeń wprowadzonych w trakcie pierwszej fali epidemii COVID-19 na poziom NO2 w powietrzu atmosferycznym nad Polską - konfrontacja danych z monitoringu satelitarnego i naziemnego

Alfred Stach, Tomasz Czekała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1. Archiwalne zdjęcia lotnicze. Trendy w archiwizacji, rozpowszechnianiu i wykorzystaniu archiwalnych zdjęć fotogrametrycznych

Adam Kostrzewa, Politechnika Warszawska

 1. Monitoring satelitarny zakwitów glonów w Odrze – doświadczenia z operacyjnego wykorzystania danych Sentinel-2

Katarzyna Osińska-Skotak, Oskar Graszka, Politechnika Warszawska

 1. Teledetekcyjny obraz uszkodzenia drzewostanów sosnowych spowodowanego przez strzygonię choinówkę na terenie nadleśnictwa Poddębice

Zuzanna Brocka, niezależny badacz, Krzysztof Będkowski, Uniwersytet Łódzki

 1. Copernicus Data Space Ecosystem jako rewolucja w dostępie do danych obserwacji Ziemi

Marcin Niemyjski, Jędrzej Bojanowski, Jan Musiał, CloudFerro

 1. Aplikacja szczelinomierza fotogrametrycznego 3D w precyzyjnych pomiarach inżynierskich 
  Piotr Gołuch, Kazimierz Ćmielewski, Janusz Kuchmister, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

9.00 - 11.00  SESJA III D - Geoinformacja w środowisku morskim

Prowadzenie: Grzegorz Stępień, współprowadzenie: Dominika Wróblewska 

 1. Zastosowanie metody uczenia głębokiego w górnictwie morskim do szacowania zasobów konkrecji polimetalicznych na podstawie zdjęć dna morskiego

Arkadiusz Tomczak, Tomasz Kogut, Politechnika Morska w Szczecinie, Karol Kabała, Numlabs sp. z o.o.

 1. Analiza porównawcza kanałów wielospektralnych pozyskanych z niskiego pułapu w celu budowy Numerycznego Modelu Batymetrycznego na obszarach płytkowodzia ograniczonego linią brzegową

Małgorzata Łącka, Jacek Łubczonek, Politechnika Morska w Szczecinie

 1. Ujednolicone morskie mapy grawimetryczne południowego i wschodniego Bałtyku dla współczesnych zastosowań 3D w geodezji morskiej, geologii i nawigacji (BalMarGrav)

Monika Wilde-Piórko, Przemysław Dykowski, Jan Kryński, Małgorzata Szelachowska, Instytut Geodezji i Kartografii, Polska; Joachim Schwabe, Tobias Bauer, Federal Agency of Cartography and Geodesy (BKG), Niemcy; Jakub Szulwic, Jerzy Pyrchla, Krzysztof Pyrchla, Politechnika Gdańska, Polska; Per-Anders Olsson, Orjan Josefsson, Tobias Nilsson, Lantmäteriet, Szwecja; Arkadiusz Tomczak, Politechnika Morska w Szczecinie; Mirjam Bilker-Koivula, National Land Survey of Finland (FGI), Finlandia; Olga Rosowiecka, Tomasz Olszak, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Polska; Jānis Kaminskis, Riga Technical University, Łotwa; Artu Ellmann, Sander Varbla, Tallinn University of Technology, Estonia; Gabriel Strykowski, Technical University of Demark (DTU Space), Dania; Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas, Vilnius Gediminas Technical Uniwersity, Litwa; Vents Zuševics, Latvian Geospatial Information Agency, Łotwa

 1. Geostatystyczne modelowanie rozkładu rozpuszczonego tlenu w Morzu Bałtyckim 

  Patryk Biernacik, Witold Kazimierski, Politechnika Morska w Szczecinie

 1. Pozyskiwanie i zarządzanie danymi batymetrycznymi z pułapów lotniczego i wodnego

  Grzegorz Szalast, Marta Sieczkiewicz, GISPRO S.A.

 2. Korekcja danych nawigacyjnych dla obrazów z sonaru bocznego. Studium przypadku - implementacja SONARMUS

  Natalia Wawrzyniak, Grzegorz Zaniewicz, Witold Kazimierski, Politechnika Morska w Szczecinie

 

11.30 - 13.30  SESJA IV A - BSL dla pozyskiwania geoinformacji

Prowadzenie: Grzegorz Józków, współprowadzenie: Marek Mróz 

 

 1. Analiza kompletności danych z sensorów UAV dla potrzeb budowy modeli 3D obiektów budowlanych

Bartosz Mitka, Przemysław Klapa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 1. Geoportal prezentacji, przetwarzania i analizy danych z bezzałogowych systemów latających dla celów leśnictwa precyzyjnego, wykorzystujący narzędzia Arches

Jakub Górka, Wojciech Ostrowski, Magdalena Pilarska-Mazurek, Krzysztof Bakuła, Politechnika Warszawska, Katarzyna Czajka, Dragonfly Vision

 1. MAST - cyfrowy bliźniak obiektów masztowych uwzględniający inwentaryzację z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji

Przemysław Banat, Jakub Modrzewski, Paulina Zachar, Łukasz Wilk, Wojciech Ostrowski, Krzysztof Bakuła, Antoni Kopyt, Politechnika Warszawska, Paweł Waligóra, Ośrodek Badań Lotniczych i Kosmicznych

 1. Penetracja wiązki niskopułapowego skanowania laserowego w terenach leśnych

Krzysztof Bakuła, Dorota Marczykowska, Magdalena Pilarska-Mazurek, Politechnika Warszawska, Łukasz Kolendo, Marek Ksepko, Przedsiębiorstwo Państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

 1. Zastosowanie bezzałogowych statków latających w zagadnieniach militarnych

Volodymyr Hlotov, Alla Hunina, Lviv Polytechnic National University, Krzysztof Bakuła, Politechnika Warszawska

 1. Porównanie techniki bezzałogowego skanowania laserowego oraz fotogrametrii bliskiego zasięgu w celu rekonstrukcji modelu 3D w obszarze zurbanizowanym 

  Jarosław Wajs, Politechnika Wrocławska, Krzysztof Pleśniak, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

11.30 - 13.30  SESJA IV B -   Geoinformacja w rozwiązywaniu problemów miast

Prowadzenie: Zdzisław Kurczyński, współprowadzenie: Piotr Sawicki

 

 1. W poszukiwaniu standardów analiz geoinformacyjnych w ocenie dostępności do zieleni miejskiej Patrycja Przewoźna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 2. Monitoring zmian dostępności do terenów zieleni o funkcji rekreacyjnej - ocena ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego

Joanna Jaroszewicz, Politechnika Warszawska

 1. Formalny zapis reguł prawnych obowiązujących w przestrzeni lokalnej

Anna Barańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Konrad Eckes, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 1. Praktyczne możliwości pgRouting rozszerzenia przestrzennej bazy danych PostgreSQL/PostGIS w analizach sieciowych

Robert Kostecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1. Szczegółowa identyfikacja potencjału do usług ekosystemowych Zielonej Infrastruktury w strefie zabudowy miejskiej małych i średnich miast w Polsce 

Joanna Adamczyk, Agata Cieszewska, Renata Giedych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Barbara Szulczewska, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

 1. System monitoringu zanieczyszczenia nocnego nieba na obszarze miasta Torunia

Mieczysław Kunz, Dominika Karpińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

11.30 –  13.30  SESJA IV C - Współczesne relacje pomiędzy specjalnościami geoinformacyjnymi: aspekty terminologiczne i praktyczne

Prowadzenie: Marek Baranowski

Referaty wprowadzające:

 1. O zdefiniowaniu geoinformacji jako (sub-)dyscypliny naukowej

Zbigniew Zwoliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marek Baranowski, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Elżbieta Bielecka, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Szymon Chmielewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Dariusz Gotlib, Politechnika Warszawska, Iwona Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki, Jacek Kozak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Piotr Werner, Uniwersytet Warszawski

 1. Geoinformacja i genealogia: obszary wspólne, możliwości wzajemnego wykorzystania

  Stanisław Szombara, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prowadzenie: Marek Baranowski

Uczestnicy panelu:

 dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW – teledetekcja, 

 dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW – kartografia, geoinformatyka,

 prof. dr hab. inż. Krystian Pyka – fotogrametria,

 prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński – geoinformacja,

 

11.30 –  13.30  SESJA IV D - Sztuczna Inteligencja w analizach przestrzennych           

Prowadzenie: Adam Iwaniak, współprowadzenie: Wojciech Drzewiecki 

 

 1. Wykorzystanie nauczania maszynowego oraz monoskopowych zdjęć satelitarnych do generowania modeli 2.5D budynków 

Kamil Grudzień, KPGeo Sp. z o.o.

 1. Wybrane metody głębokiego uczenia maszynowego w zautomatyzowanym systemie pomiarów objętościowych w oparciu o dane UAV 

Sławomir Mikrut, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Leszek Balcarczyk, Joachim Pawliński, 3D Format, Michał Huppert, InvestGIS

 1. Wykorzystanie danych satelitarnych Sentinel-1 do szacowania powierzchni zasiewów dla obszaru Polski

Przemysław Slesiński, Magdalena Mleczko, Natalia Kotulak, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,

 1. Przetwarzanie danych GML i DXF w przeglądarce internetowej na przykładzie geoportalu firmy GEOBID

Krzysztof Borys, GEOBID

 1. GeoAI: Nowa era w systemach informacji geograficznej

Adam Iwaniak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 1. Analiza wpływu wykorzystania różnych atrybutów podczas uczenia sieci głębokiego uczenia na rezultaty semantycznej segmentacji chmur punktów 3D

  Grzegorz Gabara, Politechnika Warszawska

 

13.30 – 14.30 – LUNCH 

14.30 – 15.30 – SESJA V   /Prezentacja firm/

14.30 – 15.30 – WARSZTATY cz. I 

 

15.30 –  17.30  SESJA VI A - Geoinformacja w geologii i górnictwie

Prowadzenie: Piotr Gołuch, Współprowadzenie: Zbigniew Perski 

 

 1. Upraszczanie geometrii komór górniczych w aspekcie obliczania deformacji powierzchni terenu

Joanna Bac-Bronowicz, Politechnika Wrocławska, Andrzej Kwinta, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 1. Monitoring deformacji nieciągłych w Trzebini z wykorzystaniem TLS, ULS, ALS, InSAR oraz fotogrametrii

Krzysztof Karwacki, Zbigniew Perski, Maria Przyłucka, Tomasz Wojciechowski, Rafał Sikora, Marcin Wódka, Sylwester Kamieniarz, Państwowy Instytut Geologiczny

 1. Monitorowanie przemieszczeń pionowych powierzchni terenu w obszarze górniczych filarów ochronnych na podstawie danych LiDAR i fotogrametrycznych

Grzegorz Jóźków, Wojciech Bzdok, Agata Walicka, Wojciech Sowa, Jan Kapłon, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 1. "EGMS European Ground Motion Service" products and applications of satellite SAR interferometry on a European scale

  Marek Mróz, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Michele Crosetto, Centre Tecnologic de Telecomunicacions de Catalunya, Lorenzo Solari, European Environment Agency

 

15.30 –  17.30 SESJA VI B - POSTEROWA

Prowadzenie: Urszula Marmol

Wykaz posterów na końcu programu szczegółowego.

 

18.00 –  22.00 IMPREZY TOWARZYSZĄCE /Teatr Bagatela, Barka, Rynek/

 

PIĄTEK 27.X.2023

QUBUS Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6, Kraków  

9.00 –  11.00  SESJA VII A - Photogrammetry and Remote Sensing for Geoinformation /Sesja w języku angielskim/

Prowadzenie: Bakuła Krzysztof, współprowadzenie: Roberto Pierdicca 

 

 1. Emission and air quality cadastre as a tool for sustainable development of urban areas

Agnieszka Cienciała, Politechnika Świętokrzyska, Agnieszka Bieda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kinga Szopińska, Politechnika Bydgoska, Jan K. Kazak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 1. Measurement of terrain displacement on passive corner reflectors using Sentinel-1 data from ascending/descending orbits and its comparison to the Copernicus EGMS products on copper mining area

Natalia Kotulak, Magdalena Mleczko, Marek Mróz, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Michele Crosetto, Riccardo Palamá, Centre Tecnologic de Telecomunicacions de Cataluny

 1. Modern map without space technology. Is that possible?

Tetiana Fedoryshyn, Yosyp Hiletskyi, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

 1. Modern Measurement and Cartographic Technologies in the Parametrisation of Anthropogenic Water Bodies – Focus on Przylasek Rusiecki in Krakow – Nowa Huta

Rafał Gawałkiewicz, Aleksandra Wagner, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 1. Agroforestry Applications: Insights from the GAP Research Group

Eva Savina Malinverni, Mattia Balestra, Stefano Chiappini, Roberto Pierdicca, Università Politecnica delle Marche

 1. Geomatics-Enabled Interdisciplinary Approach for Hydrological Risk Analysis and Management

Francesco Di Stefano, Stefano Chiappini, Marsia Sanità, Roberto Pierdicca, Eva Savina Malinverni, Università Politecnica delle Marche

 1. UNet convolutional network on Spacenet public datasets for monitoring the surrounding area of Chan Chan (Peru)

    Eva Savina Malinverni, Marsia Sanità, Roberto Pierdicca, Chicchón Apaza Miguel Angel, Francisco James León Trujillo, Francesca  Colosi, Università Politecnica delle Marche

 

9.00 –  11.00 SESJA VII B  -   Mapy w geoportalach

Prowadzenie: Dariusz Gotlib, współprowadzenie: Joanna Bac-Bronowicz

 1. System klasy 3DCity GIS, Geoportal 3D z interaktywnym modelem miasta

Stanisław Biernat, infoSolutions sp. z o.o., Joanna Bac-Bronowicz, Politechnika Wrocławska

 1. Wizualizacje topograficzne w Geoportalu

Paulina Bidzińska, Joanna Bac-Bronowicz, Politechnika Wrocławska, Iwona Nakonieczna, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Kwinta, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 1. Wykorzystanie środowiska webGIS do gromadzenia i publikacji danych o zbrodniach wojennych i ofiarach wojny w Ukrainie

Nataliya Yarema, Dmytro Marchenko, Yuliia Holubinka, Mariana Yurkiv, Lviv Polytechnic National University, Paweł Kowalski, Politechnika Warszawska

 1. Patternogram: nowe podejście do rozpoznawania autokorelacji przestrzennej

Jakub Nowosad, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1. Prezentacja opracowań konkursowych i ogłoszenie wyników Konkursu – https://kartografia.pwr.edu.pl/konkurs-na-internetowa-mape-roku-2023/ - Paweł Kowalski, Politechnika Warszawska

 2. Wręczenie nagród za Internetową Mapę Roku 2023

 

9.00 –  11.00  SESJA VII C - Geoinformatyka w precyzyjnym leśnictwie

Prowadzenie: Piotr Wężyk, współprowadzenie: Krzysztof Stereńczak

 1. Technologie geoinformatyczne w ocenie pokrycia roślinnością rekultywowanej Hałdy Sośnica

Marta Szostak, Paweł Hawryło, Igor Pawelec, Bartłomiej Woś, Amisalu Milkias Misebo, Agnieszka Józefowska, Anna Klamerus-Iwan, Pranav Dev Singh, Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Edyta Sierka, Agnieszka Kompała-Bąba, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 1. Modelowanie prawdopodobieństwa zamierania drzewostanów sosnowych w zmieniających się warunkach klimatycznych z wykorzystaniem danych przestrzennych

Paweł Hawryło, Jarosław Socha, Luiza Tymińska-Czabańska, Paweł Netzel, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Piotr Janiec, Michał Woda, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

 1. Monitoring satelitarny Sentinel-2 (ESA) oraz PlanetScope Dove (Planet Labs) w detekcji i monitoringu gradacji borecznika sosnowca (Diprion pini L.) w drzewostanach zachodniej Polski

Piotr Wężyk, Artur Golasz, Wojciech Krawczyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polskie Towarzystwo Geograficzne

 1. Możliwości stosowania niskokszotowego skanera laserowego w inwentaryzacji leśnych powierzchni próbnych

Michał Brach, Jakub Gąsior, Wiktor Tracz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Grzegorz Krok, Instytut Badawczy Leśnictwa

 1. Technologie teledetekcyjne w inwentaryzacji jemioły na przykładzie miasta stołecznego Warszawa

Łukasz Kwaśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 1. Dobre praktyki wykorzystania teledetekcji satelitarnej w gospodarce leśnej

Kamil Onoszko, Nadleśnictwo Rajgród, Lasy Państwowe

 1. Określenie wpływu stanu zdrowotnego drzewostanów świerkowych (Picea abies H. Karst) na wyniki pomiarów LiDAR misji GEDI (NASA) na obszarze Tatr

Wojciech Krawczyk, Piotr Wężyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polskie Towarzystwo Geograficzne

 1. Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego w leśnictwie polskim – od badań do wdrożenia operacyjnej metody

       Krzysztof Stereńczak, Krzysztof Mitelsztedt, Bartłomiej Kraszewski, Sylwia Kurpiewska, Kacper Guderski Tomasz Hycza, Marek      Lisańczuk, Instytut Badawczy Leśnictwa, Stanisław Miścicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11.00 – 11.30 – PRZERWA KAWOWA 

11.30 – 12.30 – PANEL DYSKUSYJNY   / Geoinformacja dla Wszystkich/ - Sponsorzy, zaproszeni goście

Prowadzenie: Sławomir Mikrut

Uczestnicy panelu:         przedstawiciele firm sponsorskich.

12.30 –  13.30 – PANEL DYSKUSYJNY /Geoinformacja dla Wszystkich/ - Organizatorzy - Komitety

Prowadzenie :  Krystian Pyka

Uczestnicy panelu:

                                dr inż. Krzysztof Bakuła /PTFiT/                                                                      

                                dr hab. Marek Baranowski, em. prof.  IGiK /PTG OK, PTIP/                        

                                prof. dr hab. Jacek Kozak /PAU/                                                     

                                dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK  /PTG OT/                           

                                dr inż.  Paweł Kowalski /SKP/

                                Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński /KN IKG/

13.30 –  14.30 – ZAKOŃCZENIE i PODSUMOWANIE KONGRESU

Podsumowanie Kongresu, rozstrzygnięcie konkursów i rozdanie nagród za najlepsze referaty i  postery. Wręczenie nagród w konkursie SKP - Internetowa Mapa Roku 2023 oraz w konkursie Młodych Naukowców.

14.30 – 15.30 LUNCH 

 

WYKAZ POSTERÓW

 1. Długookresowe tendencje satelitarnych wskaźników biomasy roślinnej na obszarze Polski (NDVI, EVI; MODIS, lata 2000-2022) i ich potencjalne uwarunkowani
  Alfred Stach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 2. Wykorzystanie UAV i UGV do pozyskania materiałów wizualnych w badaniach atrakcyjności wizualnej krajobrazu opartej na narzędziach rzeczywistości wirtualnej (VR)
  Marta Nalej, Maciej Adamiak, Katarzyna Leśniewska-Napierała, Tomasz Napierała, Anna Majchrowska, Uniwersytet Łódzki

 3. Wykorzystanie danych ALS w analizach wolumetrycznych dynamiki wybrzeża klifowego wyspy Wolin
  Marcin Winowski, Jacek Tylkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marcin Hojan, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz

 4. Zarządzanie informacją o terenach postindustrialnych na potrzeby ich przekształceń w kontekście zapewnienia zdrowia mieszkańców na przykładzie miasta Warszawy
  Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Joanna Nowak da Costa, Wojskowa Akademia Techniczna, Andrzej Muczyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 5. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży geoinformacji wykorzystanie
  Patrycja Przewoźna, Iwona Piotrowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 6. Wpływ Zieleni na Mikroklimat Współczesnych Miast: Analiza Satelitarnych Danych Landsat
  Ewa Głowienka, Marcin Kucza, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 7. Wykorzystanie współczesnych technik fotogrametrycznych w inwentaryzacji zabytków na przykładzie Pałacu Potockich w Krzeszowicach
  Katarzyna Smoter, Sławomir Mikrut, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 8. Wykorzystanie syntezy danych satelitarnych Sentinel-1 i Sentinel-2 do opracowania map zmiennego nawożenia azotem rzepaku ozimego
  M. Michalski, B. Buszke, R. Malinowski, M. Rybicki, M. Stankiewicz, Wasat, P. Turos, Topologic Consulting

 9. Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej i analiz geoprzestrzennych na potrzeby wyznaczenia wskaźników zrównoważonego rozwoju
  Przemysław Slesiński, Natalia Kotulak, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Urząd Statystyczny w Olsztynie

 10. Identifying burnt areas and flood monitoring based on multi-spectral passive and microwave active remote sensing in tropical peatlands
  Magdalena Mleczko, University of Exeter, Cornwall, UK, University of Warmia and Mazury, Karen Anderson, University of Exeter, Cornwall, UK, Marek Mróz, University of Warmia and Mazury, Teuntje Hollaar, University of Exeter, Exeter, UK , University of Exeter, Exeter, UK, Angela Gallego-Sala, University of Exeter, Exeter, UK, Claire Belcher, University of Exeter, Exeter, UK, Mark Edward Harrison, University of Exeter, Penryn, UK, Susan Page, University of Leicester, Leicester, UK, Darmae Nasir, University of Palangka Raya, Palangka Raya, Kitso Kusin, Palangka Raya University, Palangka Raya, Indonesia, Nomeritae, University of Palangka Raya, Palangka Raya, Rahmad Ade Arianto, University of Palangka Raya, Palangka Raya, Imron A. Muhammad, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

 11. Chmura punktów z TLS jako źródło danych dla potrzeb BIM w aspekcie poziomów szczegółowości modelu         
  Przemysław Klapa, Bartosz Mitka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 12. Wykorzystanie cyfrowej fotogrametrii lotniczej oraz uczenia maszynowego w badaniu i monitoringu aktywnego osuwiska
  Mirosław Kamiński, Państwowy Instytut Geologiczny

 13. Wykorzystanie danych satelitarnych do analizy różnorodności termicznej obszarów miejskich
  Aleksandra Jasińska, Anna Malczewska, Karolina Pargieła, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 14. Korekcja radiometryczna i jej wpływ na wyznaczenie wskaźników wegetacyjnych przy wykorzystaniu drona
  Piotr Kędziorski, Tomasz Oberski, Politechnika Koszalińska

 15. Modelowanie zmian powierzchni terenu wywołanych ruchami masowymi z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych
  Krzysztof Karwacki, Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Państwowy Instytut Geologiczny

 16. Ocena dostępności miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawi
  Anna Fijałkowska, Politechnika Warszawska, Krzysztof Przybysz, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

 17. Analiza stanu zachowania obiektu dziedzictwa kultury na podstawie wieloźródłowych i wieloczasowych danych – studium przypadku - wieża Grodzka Zamku Królewskiego w Warszawie
  Jakub Markiewicz, Dorota Zawieska, Politechnika Warszawska, Agnieszka Bocheńska, Zamek Królewski w Warszawie, Patryk Kot, Liverpool John Moores University, Liverpool, UK

 18. Porównanie wybranych architektur sieci w segmentacji semantycznej wybranych elementów konstrukcyjnych budynków ze zdjęć z platform UAV
  Patryk Balak, Agnieszka Łysak, Kamil Choromański, Konrad Sosnowicz, Skysnap sp. z o.o, Krzysztof Bakuła, Skysnap sp. z o.o, Politechnika Warszawska

 19. System wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy brzegowej z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki pływającej
  Marta Włodarczyk-Sielicka, Marine Technology

 20. Mobilność społeczeństwa na terenach leśnych
  Mariusz Ciesielski, Agnieszka Kamińska, Miłosz Tkaczyk, Instytut Badawczy Leśnictwa, Karolina Taczanowska, University of Natural Resources and Life Sciences, Wiedeń

 21. Systemy informacji geograficznej w edukacji geograficznej na uniwersytetach w wybranych państwach Azji Centralnej
  Tolgonai Bozzhigit kyzy, Andrzej Kostrzewski, Mikołaj Majewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 22. Wykorzystanie danych fotogrametrycznych i lidarowych do określenia zmian terenów zielonych w miastach
  Natalia Borowiec, Urszula Marmol, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 23. Dane lidarowe i fotogrametryczne jako źródło danych do opracowania bazy obrazów wejściowych w percepcji wizualnej
  Urszula Marmol, Natalia Borowiec, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 24. Metoda delimitacji obszarów leśnych z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego, zobrazowań hiperspektralnych oraz zobrazowań satelitarnych
  Tomasz Hycza, Emilia Wysocka-Fijorek, Krzysztof Stereńczak, Instytut Badawczy Leśnictwa

 25. Barwy krajobrazu powiatu płockiego z perspektywy satelitarnej
  Krzysztof Będkowski, Uniwersytet Łódzki, Urszula Kałużna, niezależny badacz

 26. Modelowanie środowiska historycznego na podstawie danych geoprzestrzennych i narzędzi GIS – studium przypadku Parku Stryjskiego we Lwowie
  Zoriana Kuzyk, Lviv Polytechnic National University, Jakub Markiewicz, Dorota Zawieska, Politechnika Warszawska

 27. Magnetometr morski w archeologii podwodnej
  Izabela Bodus-Olkowska, Grzegorz Zaniewicz, Politechnika Morska w Szczecinie

 28. Surface monitoring of glaciers in the region of the Argentine islands (Antarctic Peninsula) based on archival datasets
  Khrystyna Marusazh, Lviv Polytechnic National University, Krzysztof Bakuła, Warsaw University of Technology

 29. Application of orthophotomaps created from UAV aerial images for monitoring historical and cultural heritage sites
  Borys Chetverikov, Lyubov Babiy, Andrii Malitskyy, Lviv Polytechnic National University, Sebastian Różycki, Warsaw University of Technology

 30. Wykrywanie zmian pokrycia terenu z użyciem wieloczasowych danych optycznych Sentinel-2 i platformy Google Earth Engine
  Alicja Rynkiewicz, Agata Hościło, Aneta Lewandowska, Anna Kończak, Instytut Geodezji i Kartografii, Linda Aune-Lundberg, Anne B. Nilsen, Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Norwegia

 31. W jaki sposób weryfikacja danych referencyjnych i wykorzystanie Numerycznego Modelu Terenu wpływa na wynik klasyfikacji pokrycia terenu?
  Adam Waśniewski, Agata Hościło, Instytut Geodezji i Kartografii, Linda Aune-Lundberg, Norwegian Institute of Bioeconomy Research

 32. Wyzwanie udostępniania danych kolekcji Sentinel-1 oraz Sentinel-2 w skali BigData - architektura implementacji standardów OGC
  Marcin Niemyjski, Jan Musiał, Jędrzej Bojanowski, CloudFerro

 33. Przegląd technik optymalizacji serwisów OGC udostępniających dane typu BigData na przykładzie bezchmurnej kompozycji Sentinel2
  Michał Bojko, Marcin Niemyjski, Jędrzej Bojanowski, CloudFerro

 34. Prognozowanie wielkości plonu wybranych upraw z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych
  Piotr Wężyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ProGea 4D Sp. z o.o., Antoni Łabaj, SmallGIS Sp. z o.o., Wojciech Drzewiecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, ProGea 4D Sp. z o.o., Jarosław Jasiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ProGea 4D Sp. z o.o., Cezary Kaźmierowski Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ProGea 4D Sp. z o.o., Jan Piekarczyk , ProGea 4D Sp. z o.o., Sławomir Królewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ProGea 4D Sp. z o.o., Mariusz Twardowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 35. Monitoring of channel deformations of the Lower Dniester using topographic maps and satellite images with the use of GIS technologies
  Khrystyna Burshtynska, Nazar Hrytskiv, Iryna Zayats, Lviv Polytechnic National University, Anna Fijałkowska, Politechnika Warszawska

 36. Ocena bonitacyjna terenów zadarnionych z wykorzystaniem wielospektralnej teledetekcji niskopułapowej
  Paweł Wiącek, Optidata sp z o.o. w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Adam Radkowski, Optidata sp z o.o. w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Marcin Tarasiuk, Optidata sp z o.o. w Krakowie, Łukasz Jeleń, Optidata sp z o.o. w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Piotr Ciskowski, Optidata sp z o.o. w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Andrzej Rusiecki, Optidata sp z o.o. w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Wojciech Drzewiecki, Optidata sp z o.o. w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Konrad Kluwak, Optidata sp z o.o. w Krakowie, Politechnika Wrocławska

 37. Uczenie maszynowe w modelowaniu rozmieszczenia przestrzennego i dynamiki podszytu leśnego
  Wiktor Tracz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 38. Zieleń jako wizualny walor miasta
  Kornelia Grzelka, Agnieszka Bieda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 39. Problematyka fuzji danych z LiDARu i kamery niemetrycznej dla monitoringu strefy brzegowej z poziomu bezzałogowej jednostki pływającej
  Ilona Garczyńska-Cyprysiak, Witold Kazimierski, Politechnika Morska w Szczecinie, Marta Włodarczyk-Sielicka, Marine Technology

 40. Precyzyjne leśnictwo – koncepcja, aktualny status i wyzwania przyszłości
  Krzysztof Stereńczak, Instytut Badawczy Leśnictwa

 41. Wpływ elementów meteorologicznych na zmienność NDVI w lasach w Polsce
  Kinga Kulesza, Agata Hościło, Instytut Geodezji i Kartografii

 42. Wzmocnienie rozdzielczości zobrazowań Sentinel-2 na podstawie ortofotomap lotniczych
  Anna Malczewska, Wojciech Drzewiecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, SmallGIS Sp. z.o.o

 43. Analiza dostępności krytych pływalni na terenie miasta Krakowa i gmin ościennych
  Ewa Dębińska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 44. Monitoring zanieczyszczenia światłem z wykorzystaniem bezzałogowej platformy latającej
  Katarzyna Bobkowska, Paweł Burdziakowski, Paweł Tysiąc, Politechnika Gdańska

 45. Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w ocenach georóżnorodności
  Alicja Najwer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 46. Nie tylko GML, czyli alternatywne formaty kodowania danych przestrzennych
  Paweł Soczewski, GISPartner

 47. Misje stratosferyczne Akademii Tarnowskiej
  Jakub Antosz, Jakub Chruszcz, Regina Arabik, Damian Pękala, Maciej Witek, Piotr Nowak, Piotr Jasielski, Piotr Moryl, Łukasz Ciężadło, Ewa Serafińska, Jacek Jasielski, Krzysztof Golonka, Eryk Lisowski, Sylwia Plata, Piotr Wojtanowski, Paulina Knapczyk, Robert Wielgat, Wojciech Żyłka, Akademia Tarnowska

 48. PyLiGram - lidar data processing tool based on photogrammetric methods
  Antoni Rzonca, Mariusz Twardowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 49. Wyodrębnianie krawędzi rowów na potrzeby scalania gruntów
  Izabela Basista, Kamil Maciuk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Łukasz Borowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 50. Wykorzystanie zdjęć CORONA i Landsat w analizie zmian pokrycia terenu 1969-2022 metodami uczenia maszynowego
  Joanna Pluto-Kossakowska, Politechnika Warszawska, Aleksandra Wasik, Instytut Geodezji i Kartografii, Katarzyna Ostapowicz, Norwegian Institute for Nature Research           

 51. Propozycja algorytmów automatycznego badania widoków z okien, bazujących na trójwymiarowych modelach przestrzeni miejskie
  Kamil Grudzień, KPGeo Sp. z o.o., Piotr Cichociński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 52. Zastosowanie integracji danych TLS i UAV do modelowania obiektów szczególnych
  Bogusława Kwoczyńska , Paweł Gudz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 53. Analiza możliwości wykorzystania danych fotogrametrycznych do inwentaryzacji budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim
  Izabela Piech, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 54. Wykorzystanie programów geoinformatycznych do analiz geoprzestrzennych na przykładzie łuski Bystrego (zewnętrzne Karpaty fliszowe)
  Zbigniew Ziarek, Jakub Andrzejak, Hanna Edelmüller, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 55. Analiza porównawcza naziemnych wyników wilgotności z przetworzonymi danymi UAV i Sentinel-1 - Studium przypadku
  Szymon Sobura, Politechnika Świętokrzyska, Beata Hejmanowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 56. Wykorzystanie zdjęć RGB i multispektralnych pozyskanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych do oceny szkód wyrządzonych przez dziki w uprawie kukurydzy
  Barbara Dobosz, Dariusz Gozdowski, Elżbieta Wójcik-Gront, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Jerzy Koronczok, Agrocom Polska, Jan Žukovskis, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa

 57. Ekonomiczne relacje liniowe i przestrzenne pomiędzy centrami handlu bliskiego i dalekosiężnego we wczesnym średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Karpackiego – w świetle najnowszych badań geoinformatycznych
  Cyryl Konstantinovski Puntos - Univerytet Jagielloński

 58. Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych temperaturowych oraz wskaźników spektralnych do badania mikroklimatu miasta
  Ewa Głowienka, Bartłomiej Rój, Krystyna Michałowska - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 59. Analiza wiarygodności klasyfikacji obrazów Sentinel-2 w celu wykrywania wyrobisk górniczych 
  Beata Hejmanowska, Krystyna Michałowska, Ewa Głowienka, Piotr Kramarczyk - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 60. Integration of Remote Sensing Data for Control in the System of Direct Agricultural Subsidies (IACS)
  Beata Hejmanowska - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 61. Radiometric Calibration in the Multivariate Method of Mining Excavation Detection
  Krystyna Michałowska, Tomasz Pirowski, Ewa Głowienka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 62. Identyfikacja koron drzew na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych
  Stanisław Łażewski, Antoni Jamiołkowski, Anna Fiedukowicz, QED Software Sp. z o.o, Jacek Chojnacki,  Jędrzej Bojanowski - CloudFerro